Wat is Fair2biz?

Fair2biz werkt aan duurzame vraagstukken van onderop; voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Fair2biz is gespecialiseerd in de begeleiding van ontwikkelingen van onderop: burgerparticipatie, kleinschalig en coöperatief ondernemerschap en co-creatie. De thema's waar Fair2biz de meeste kennis en ervaring in heeft zijn eerlijke handel, sociaal ondernemerschap, duurzaam toerisme en duurzame energie. Wil je verder komen met je initiatief of idee? Kijk dan wat Fair2biz voor je kan betekenen.

Fair2.nieuws

Volg ons ook op Twitter! Daar vind je nieuws over duurzame initiatieven.

Sociaal ondernemen
Fair2 is een zelf sociale onderneming en ondersteunt anderen om ook te ondernemen met impact. Dat gebeurt in ontwikkelingslanden en in Nederland. Wil je meer weten over sociaal ondernemen? Wil je zelf sociaal ondernemen in de regio Nijmegen? Of wil je ondernemers steunen?
Duurzaam ondernemen
Fair2 heeft duurzaamheid in de eigen haarvaten. We begeleiden duurzame projecten, adviseren bij vraagstukken en zijn betrokken bij bewegingen. Zo geven we invulling aan onze ambitie om sectoren te verduurzamen. Fair2 richt zich vooral op duurzaam toerisme, eerlijke handel en duurzame energie. Wil je ons inschakelen?
Coöperatief ondernemen
Fair2 begeleidt en adviseert bij coöperatieve projecten. Zelf onderneemt Fair2 ook het liefst samen met anderen, vanuit coöperatief denken. Wil je met Fair2 van gedachten wisselen over coöperatieve energieprojecten of over het opzetten van coöperatieve ondernemende netwerken?