Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor deze website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie.

De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat wij zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke tot u is te herleiden als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook.

Verwerken van persoonlijke gegevens:
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling. U kunt ons te allen tijde vragen de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.