Persbericht: Sociale handel kan ook winstgevend zijn

Persbericht: Sociale handel kan ook winstgevend zijn

De sociale onderneming Fair2 heeft een nieuw concept gelanceerd: sociale handelsmissies naar Afrika. Met een groep ondernemers maken ze dit najaar een eerste handelsreis naar Rwanda. Het doel van de reis is enerzijds invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Anderzijds stimuleren ze dat er daadwerkelijk business ontstaat tussen de ondernemers.

De sociale handelsmissies voorzien in een groeiende behoefte om maatschappelijk verantwoord ondernemen ook internationaal in te vullen. Het gaat dan niet langer om geld geven aan een school of weeshuis, maar veel meer om het stimuleren van ondernemerschap, zodat mensen zelf kunnen ontwikkelen.

Ook is er verandering te zien van puur commerciële handel of business, naar producten die zowel een sociaal als een commercieel doel dienen. Denk bijvoorbeeld aan koffie die eerlijker en duurzamer wordt verbouwd, maar ook aan hoge kwaliteit bamboefietsen die in Afrika worden gemaakt en hier worden verkocht.

Om deze trends en daarmee meer ontwikkeling te stimuleren, heeft Fair2 de sociale handelsmissies ontwikkelt. Zo kunnen ondernemers gezamenlijk naar een land afreizen om te kijken of ze sociaal of maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Ze kunnen elkaar stimuleren en ook een netwerk in Europa versterken. In de groep leren ze over ondernemen in Rwanda en daarna gaan ze individueel aan de slag met een ondernemer uit dezelfde sector.

Oprichtster Caroline de Greeff vertelt dat al veel mensen interesse tonen. “Ze willen zelf ontdekken of ze hun kennis kunnen delen met lokale ondernemers en hen kunnen helpen om hun business verder te ontwikkelen. Pas daarna kijken ze of er ook gezamenlijke handel mogelijk is of dat ze op andere wijze in contact blijven.

“We hebben eerst gekozen voor Rwanda”, vertelt Caroline, “omdat het op dit moment een stabiel land is waar ondernemerschap gestimuleerd wordt. Bovendien is de corruptie hier heel laag in vergelijking tot andere ontwikkelingslanden en wordt duurzame handel ondersteunt. Dit biedt goede kansen voor onze ondernemers. “
Na Rwanda breidt Fair2 uit naar Ethiopië, Benin, Sierra Leone, Bangladesh en Birma.

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.fair2.biz of zijn welkom op de bijeenkomst maandag 12 mei aanstaande in Ubbergen bij Nijmegen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie Caroline de Greeff – 06 41 75 30 83 – caroline@fair2.org