Duurzaam vrijwilligerswerk

Duurzaam vrijwilligerswerk

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, zeker wanneer we naar een ander werelddeel vliegen.

Fair2 gaat in in het denken over duurzaam heel ver of fair, duurzaamheid en fair trade zit ons in de genen. Zo kiezen we bewust voor niet alledaagse bestemmingen, armere landen waar op dit moment nog weinig toeristen komen, zoals Sierra Leone of Benin. Parels van landen waar nog veel ontwikkeling kan plaatsvinden.

Onze activiteiten zijn volledig samengesteld vanuit onze visie op duurzame ontwikkeling voor people, planet en profit. We stimuleren duurzame ontwikkeling in dorpen en natuur, waar lokale mensen bijvoorbeeld worden opgeleid om zelf inkomsten te genereren.

Bovendien compenseren we onze eigen CO2 en die van onze vrijwilligers en reizigers.

People, planet, profit

Bij al onze activiteiten kijken we hoe we het zo duurzaam mogelijk kunnen organiseren. Daarbij houden we rekening met mens, milieu en middelen of de internationale termen people, planet, profit.

Wij vinden het belangrijk respect te tonen voor mensen en hun cultuur en willen daarin niks opleggen, maar hen juist zoveel mogelijk ondersteunen in de positieve kanten van hun cultuur. Dit doen we door samen te werken met lokale partijen die dit respect ook hebben en de lokale cultuur goed begrijpen, zodat ook Fair2 en haar klanten dit goed kan aanpakken.

De aarde doorgeven aan toekomstige generaties vinden wij heel belangrijk. Daarom houden wij zoveel mogelijk rekening met milieu, natuur en het dierenrijk. Dat doen we door onze reizen en projecten zo samen te stellen met onze duurzame partners dat de zogenoemde footprint zo klein mogelijk is. Concreet zijn de communities waar we mee werken heel duurzaam ingericht, veelal met gescheiden afval, droge toiletten en veel hergebruik. Bovendien dragen we in bijna alle reizen bij aan ontwikkeling van betere wildernisbescherming.

Ook CO2-reductie is onderdeel van de reizen. In Benin draag je direct bij door zelf bomen te planten of kookstoofjes te maken en daarmee heel direct bij te dragen aan CO2-reductie. In de andere landen hebben we een extra bijdrage opgenomen in de prijs, zodat daarmee je vlucht gecompenseerd wordt.

Ten slotte is ook profit (inkomsten) voor ons een belangrijk deel van duurzaamheid. Zonder voldoende inkomsten kan een organisatie, bedrijf of activiteit op de lange termijn niet overleven. Dit is ook een van de belangrijkste redenen waarom Fair2 gelooft in duurzaam ontwikkelen voor armere mensen op aarde. We helpen mensen zelf inkomsten te verdienen, zodat ze niet afhankelijk raken van de activiteiten van Fair2.