Meer ondernemers, minder armoede

Wat kun je concreet doen?

We zijn druk bezig om ons fonds Fair2value te vullen. Met dit fonds investeren we in ondernemers in Afrika.

Daarom vragen we iedereen met interesse in ondernemerschap in Afrika, om ons te steunen in onze ambitie en een klein bedrag over te maken. Maar je kunt ook helpen door meer mensen te vertellen over Fair2 en onze ambitie. Zo kunnen we met zoveel mogelijk ondernemende mensen een vuist maken voor "meer ondernemerschap, minder armoede"

ALVAST HEEL HARTELIJK DANK VOOR DE STEUN!

Meer ondernemers, minder armoede!

Wil je ook actief bijdragen aan ontwikkeling in Afrika? Laagdrempelig, direct en met resultaat?
Help dan Fair2biz met haar programma "meer ondernemers, minder armoede".

Fair2biz heeft de ambitie om armoede wereldwijd te reduceren door ondernemerschap. Wij doen dat door ondernemers van hier in te zetten voor ondernemers daar. Zo realiseren we meer groei in sociaal en duurzaam ondernemerschap, hier en in ontwikkelingslanden. We doen dat niet alleen, maar met andere ondernemers en ondernemende mensen.

Doe ook met ons mee! Doneer in ons fonds voor sociaal investeren: rekeningnummer NL37 TRIO 2000 4952 65, t.a.v. Fair2.